SAF SU NEDİR?

Özellikle deiyonize sistemler yardımıyla bünyesindeki mineraller ve iyonlardan arındırılmış sulara “Saf su” denir. Çoğunlukla yumuşak sular ve yağmur suları için saf su terimi kullanılsa da, bunlar saf su değildir.Sudaki çözülmemiş mineral tuzları pozitif ve negatif iyonları ayrıştırıldıktan sonra tam anlamıyla saf su elde edilmiş olur.

Saf su nasıl elde edilir?

Saf su elde etmenin en yaygın ve bilinen yöntemi, iyon değiştirici reçinelerdir. Artık günümüzde yaygın olarak kullanılan diğer yöntem ise ters ozmoz (TO) sistemleridir. Sudaki çözünmüş maddeler elektrik iletkenliğini arttırır. Elde edilen saf su iletkenliği ölçülür ve bu değer suyun saflık derecesi verir.

Reçineli sistemlerde su, anyon ve katyon tutucu kolonlardan geçirilerek saf su üretimi gerçekleştirilir. İyon değiştirici bu kolonlarda katyonik reçine kolonu sudaki (+) yüklü iyonları tutarak yerine (H⁺) iyonu verir. Anyonik reçine kolonu ise sudaki (-) yüklü iyonları alır ve yerine (OH⁻) iyonu verir. Yüklenen (H⁺) ve (OH⁻) birleşerek mineralllerinden arınmış yeni H₂O su molekülünü meydana getirir.Ters ozmoz (TO) sistemlerde ise reçinenin görevini membran filtreler yerine getirir. Su molekülleri yarı geçirgen bir zardan oluşan membrandan geçirilir. İyonların çoğu bu sayede tutulmuş olur.

Saf su, kullanım amacına göre birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstri, gıda, tekstil, matbaa, sağlık, kozmetik ve birçok sektörde saf suyun kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu sektörlerdeki firmalar artık saf sularının teminini arıtma sistemleriyle kendileri üretir hale gelmişlerdir.

Sağlıkla kalın.

Mustafa YILMAZ