İÇME SUYU ARITMA CİHAZLARINDAKİ MEMBRAN FİLTRELER HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

Ters ozmoz sistemlerinde(TO), “ana filtre” diyebileceğimiz membranlar, doğru kurulmuş bir arıtma sisteminin en önemli bileşenidir. Ön filtrasyonu tamamlanan su, membran filtreye gönderilir ve daha önce tutulamamış molekül, parçacık(partikül), klor v.b. membran sayesinde uzaklaştırılarak atık suya gönderilir.

Gözeneklerinin çapı ortalama 1-10 Angstrom’dur. (1 angstrom, milimetrenin 1000’de 1’ine eşittir.) Gözeneklerinin bu kadar küçük olması, sarmal yapısı ve yüzeyinde zararlı moleküllerinin tutunamaması, membranı diğer filtrelerden ayıran en farklı özelliklerdir. Membranlı sistemler, ilk olarak NASA tarafından keşfedilmiş olup patenti hala NASA’ya aittir.  Astronotların kendi sıvı dışkılarından içme suyu üretebilmeleri için tasarlanmış ve mükemmel sonuçlar elde edilmiştir. Membranlar sayesinde, deniz suyu gibi tuzlu sulardan da kolaylıkla tatlı su elde edilebilmektedir.

Kullanım alanı ve amacı oldukça geniş olan membranlı sistemlerle, şebeke suyundan içme suyu elde etmek ise diğerlerine göre çok daha kolaydır. Sudaki zararlı maddeler farklı mikron hassasiyetindeki ön filtrelerden geçerken tamamı tutulamaz. Tüm bu zararlı maddeler, virüs ve bakteriler membran sayesinde %99,9 oranında tutulabilmektedir. Çünkü yarı geçirgen zarından sadece su molekülleri, bazı anyon ve katyonlar geçebilir. Diğer kirletici maddeler ile birlikte kurşun, nitrit, nitrat, florür ve civa gibi ağır metallerin geçişine izin vermez.

Kaliteli üretilmiş, ön filtrasyon doğru yapılmış ve kapasitesi doğru seçilmiş iyi bir membranın şebeke suyundaki ömrü, ortalama 1,5-2 yıldır. Bu sürenin sonunda ömrünü tamamlamış membran yenisi ile değiştirilir. Ön arıtma filtrelerinin zamanında değişmesi membranın ömrünü uzatır. Böylece membranın kısa sürede değişmesi önlenmiş olur. Bu tür su arıtma cihazlarına sistem denilmesinin sebebi, birden çok filtrenin bir arada ve birbirine bağlı olarak çalışmasıdır. Tüm filtrelerin görevi ayrı ve kendisinden sonra gelen filtrelerin de ömrünü uzatır.

Çoğunlukla çeşmeye takılıp kullanılan ve içme suyu ürettiği söylenen cihazların kontrolsüz satışı birçok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Membransız bir sistemin günümüz şartlarında tam olarak içme suyu üretmesi mümkün değildir.

Sağlıkla kalın.

 

Mustafa Yılmaz    Membran