SUYUN ARITILMASI İLE İLGİLİ SAKLANAN GERÇEKLER

Bilirsiniz, kimse “yoğurdum ekşi” demez. Her satıcı, elindeki ürünü satmaya çalışır. Müşterinin ihtiyacı var mı yok mu, çoğu bununla ilgilenmez bile. Hatta ihtiyacı olmasa bile, müşterinin kafasında bu ihtiyacı suni de olsa yaratıp satış yapan satıcılar, en becerikli, en başarılı satıcılar olarak bilinirler. Takdir edilip, primle ödüllendirilirler.

Bu gerçek, su arıtma sektöründe de değişmez. Oysa her nitelikteki su için de, her müşteri için de farklı çözümler gereklidir. Müşterilerin sahip olmaları gereken en önemli bilgi budur. Bu bilgiyi edinen müşteri, ihtiyaçlarını net bir şekilde (gerekiyorsa bir uzmanın da görüşlerinden yararlanarak) belirleyip, teknolojiler konusunda en azından temel bilgilere sahip olduktan sonra karar vermelidir. Aksi halde, doğru çözüme kavuşması ancak idealist satıcılarla karşılaşması durumunda gerçekleşir ki, sağlık ve sınırlı bütçeyi ilgilendiren bu tür yatırımlar buna izin vermez, vermemelidir.

  1. Şunu bilmeliyiz ki, tek bir arıtma sistemi, suyla ilgili sorunların tamamını çözemez. Öncelikle arıtılan suyun hangi amaç ya da amaçlarla kullanılacağı belirlenmeli, daha sonra buna uygun testler (kimyasal, mikrobiyolojik, vb.) yapılmalı, daha sonra giriş suyunu istenilen kalitedeki suya dönüştürebilecek en doğru sisteme karar verilmelidir.
  2. Her çözümün, diğer çözümlere göre olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır. Ayrıca her müşterinin beklentisi de koşulları da farklıdır. Bir müşterinin ilk ölçütü, bir başka müşterinin son ölçütü bile olmayabilir. Başka bir deyişle, bir müşteri için en doğru çözüm, bir başka müşteri için doğru bile olmayabilir.
  3. Doğru seçim kadar önemli olan bir başka konu da doğru kurulumdur. Çeyrek yüzyıllık deneyimimiz, mükemmel çözümlerin, ehil olmayan ellerde, yanlış kurulumlarla heba edildiği onlarca örneğe şahittir. Enstein’ın dediği gibi, “Başarı, kullandığınız enstrümanda değil, yaklaşımlardadır.”
  4. Bu sistemlerin hepsinin mutlaka izlenmesi ve düzenli olarak bakımlarının yapılması gerektiği kesinlikle unutulmamalıdır. Doğru seçilmiş ancak doğru işletilmemiş sistemler, yanlış seçilmiş sistemlerden farksızdır.

Eviniz ya da iş yeriniz için çözüm arayışı içindeyken, dilimizin döndüğünce olması gereken bakış açısını, tercih edilmesi gereken yaklaşımı açıklamaya çalıştık.

Sağlıkla kalın.

Mustafa Yılmaz