SUYUN İLETKENLİĞİ NEDİR?

Suyun elektrik taşıyabilme özelliğine iletkenlik diyebiliriz. Başka bir deyişle, çözelti içerisindeki elektrotlar arasındaki elektriksel akımdır. Bu akım, iyonlar tarafından gerçekleştirilir.

Suyun iletkenliği, iyonların toplam yoğunluğuna, hareketliliğine ve ölçüm esnasındaki sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Deniz suyu gibi tuzlu suların iletkenliği, tatlı sulara göre daha yüksektir.

Platinle kaplanmış iki adet elektrot suya daldırıldığında, iyonlar elektrotlara doğru hareket ederek elektrik akımını iletirler. Buna suyun iletebilirliği (konduktivite) denir. Su birikintilerinde veya denizdeki kontrolsüz elektrik akımının ölümle sonuçlanmasının tek nedeni, suyun iletkenlik özelliğidir.

İletkenlik ölçen cihazlar yardımıyla yapılan ölçümler, sudaki iyon miktarını gösterir. Suyun iletkenliği ne kadar az ise bünyesindeki iyonlar da o kadar azdır.

İletkenlik = 1/direnç eşitliği ile ifade edilir. Ölçü birimi siemens/cm’dir. İletkenlik değerinin 0,60-0,75 ile çarpımı, suyun tuzluluk oranını gösterir. 100’e bölünmesi ile de toplam anyon ve katyonlar hesaplanır.

Sağlıkla kalın.

 

Mustafa YILMAZ