Saf su

Mart 15, 2018

ENDÜSTRİYEL TERS OZMOZ (REVERSE OSMOSIS) SİSTEMLERİ

Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için, en çok kullanılan yöntemlerin başında ters ozmoz sistemleri gelir. Bu yöntem, çapraz akışa sahip membran filtrelerin, suyun […]
Mayıs 9, 2018

SAF SU NEDİR?

Özellikle deiyonize sistemler yardımıyla bünyesindeki mineraller ve iyonlardan arındırılmış sulara “Saf su” denir. Çoğunlukla yumuşak sular ve yağmur suları için saf su terimi kullanılsa da, bunlar […]
Haziran 11, 2018

SUYUN İLETKENLİĞİ NEDİR?

Suyun elektrik taşıyabilme özelliğine iletkenlik diyebiliriz. Başka bir deyişle, çözelti içerisindeki elektrotlar arasındaki elektriksel akımdır. Bu akım, iyonlar tarafından gerçekleştirilir. Suyun iletkenliği, iyonların toplam yoğunluğuna, hareketliliğine […]