KİREÇLİ SULAR ve ZARARLARI…

İçerisindeki Ca(Kalsiyum) ve Mg(Magnezyum) elementlerinin, olması gerekenden daha yüksek düzeyde olduğu sulara, “SERT SU” diyoruz.

Bu tür suların, gerek endüstriyel, gerekse evsel amaçla kullanımları sakıncalı olduğu için, mutlaka yumuşatılması gerekir.

Suda çözünmüş halde bulunan bu iyonlar, zamanla ya kendiliğinden ya da yüksek ısıya maruz kaldıklarında, karbonata dönüşerek geçtikleri yüzeylere yapışır, üstelik yapıştıkları yüzeyde kalın bir katman oluşturarak suyun geçiş miktarını azaltırlar.

En önemlisi, bu tür tıkanmalar tesisatta çoğunlukla tamiri mümkün olmayan arızalar meydana getirirler.

Su yumuşatma cihazlarının, bünyelerindeki iyon değiştirici reçineler sayesinde sudaki bu iyonları tutup, yerine Na(Sodyum) iyonunu bırakması işlemine “yumuşatma” denir.

 

Mustafa Yılmaz